About

The Echo School of Music โรงเรียนสอนดนตรีที่มีบรรยากาศอบอุ่น ให้ความสำคัญของการเรียนและการแสดงดนตรีด้วยเครื่องเสียง เครื่องดนตรีและครูที่มีมาตรฐาน เพื่อการเรียนที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออก เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยบรรยากาศสถานที่เรียน และความเอาใจใส่ของครูผู้สอนที่จะทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนดนตรี

เปิดสอนวิชา ขับร้อง เปียโน กีต้าร์ กลอง เครื่องสาย เครื่องเป่า และ คอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณะดุริยางคศิลป์ โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับคอร์สขับร้องเริ่มตั้งแต่การฝึกขั้นพื้นฐาน การหายใจ การควบคุมเสียง ท่าทาง พร้อมค้นหาสไตล์การร้องที่เหมาะสมกับตนเอง

นักเรียนจะได้เข้าบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงระดับมาตรฐานของโรงเรียนเพื่อดูพัฒนาการการร้องเพลง และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการร้องเพลงทั้งในห้องอัด และ บนเวที

avatar

Gallery

Welcome to The Echo School of Music

loading

The Echo School of Music by Kru Fasai

loading

Teaching Room

loading

Teaching Room

loading

Teaching Room

loading

Recording Studio

loading

Recording Studio

loading

Outside Area

loading

The Echo School of Music at Night

Contact